Comisia Vetting a finalizat evaluarea lui Ion Buruiană pentru CSJ

2024-03-11

Comisia Vetting a finalizat evaluarea candidatului Ion Buruiană pentru poziția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și a transmis raportul său către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cu propunerea de nepromovare a evaluării externe. Potrivit criteriilor prevăzute de Legea 65/2023, un candidat este considerat nepromovat în cazul în care se constată nerespectarea unuia sau mai multor criterii de integritate financiară și etică, așa cum este stabilit în articolul 11.  

Raportul trimis CSM-ului conține detalii privind evaluarea, faptele relevante și motivele care au stat la baza concluziei Comisiei și a fost transmis inclusiv candidatului. La această etapă a procesului, Comisia Vetting este în drept să informeze doar despre rezultatul evaluării. Următorul pas este examinarea rezultatelor evaluării de către CSM în ședință publică, unde va fi luată o decizie în baza informațiilor furnizate de Comisia de evaluare și va fi emisă o hotărâre motivată în privința lui Ion Buruiană. Raportul de evaluare va fi publicat pe pagina web a Comisiei Vetting în termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii de către CSM, în conformitate cu Legea 65/2023 și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei.  

Până în momentul de față, Comisia Vetting a transmis CSM-ului șapte rapoarte de evaluare. Cinci dintre acestea au fost cu propunere de promovare și două rapoarte au recomandat nepromovarea. CSM a examinat cinci rapoarte, acceptând propunerea Comisiei Vetting și constatând promovarea în toate cele cinci cazuri.

Reamintim că, Comisia Vetting desfășoară evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător la CSJ în temeiul prevederilor Legii 65/2023. Evaluarea presupune verificarea detaliată a integrității financiare și etice a subiecților. Pentru evaluarea integrității etice, perioada de analiză este de până la 10 ani. Comisia verifică dacă subiectul a admis în activitatea sa profesională comportamente arbitrare sau conflicte de interese incompatibile cu funcția deținută. Pentru evaluarea integrității financiare, perioada de analiză este de pâna la 12 ani. Comisia verifică respectarea de către subiect a regimului fiscal și cel juridic de declarare a averii și intereselor personale, modul de dobândire a bunurilor aflate în proprietate sau posesie, precum și cheltuielile legate de întreținerea bunurilor respective și sursele de venit.

Abonează-te pentru notificări.

Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.

Alte comunicate