Comisia Vetting


Comisia Vetting a fost creată prin Legea nr. 65 din 30.03.2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ) și efectuează trei tipuri de evaluări: vetting-ul actualilor și viitorilor judecători ai Curții Supreme de Justiție (CSJ), pre-vetting-ul candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și în cele două colegii din subordinea CSM și vetting-ul unor categorii de judecători, așa cum este stipulat în Legea nr. 252/2023.

Comunicate de presă

Membrii Comisiei

Scott Bales

Scott Bales

Lavly Perling

Lavly Perling

Andrei Bivol

Andrei Bivol

Iurie Gațcan

Iurie Gațcan

Lilian Enciu

Lilian Enciu

comisia vetting

Despre Comisia Vetting

Comisia de evaluare a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție a fost creată prin Legea nr. 65 din 30.03.2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ). Cei șase membri ai Comisiei de evaluare a CSJ au fost numiți de Parlament pe 15 iunie 2023 cu votul a 3/5 din deputații aleși.

Comisia este condusă de un președinte, ales din rândul membrilor, prin vot secret, cu votul majorității membrilor Comisiei. În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia de evaluare este asistată de un Secretariat, care este o structură fără personalitate juridică, formată ad-hoc, independentă de orice autoritate publică. Activitatea Secretariatului este coordonată de șeful Secretariatului.