Informații pentru candidați

Model completat de DECLARAȚIE pentru 5 ani conform Legii 26/2022

Completat cu date fictive.

DECLARAȚIE de avere și interese personale conform Legii 26/2022

Declarația conține lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public.

CHESTIONAR DE ETICĂ conform Legii 26/2022

Se complează voluntar de subiecții evaluării.

Model completat de DECLARAȚIE de avere și interese personale conform Legii 65/2023

Modelul de Declarație este completat cu date fictive.

DECLARAȚIE de avere și interese personale conform Legii 65/2023

Declarația conține lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public.

CHESTIONAR DE ETICĂ conform Legii 65/2023

Se complează obligatoriu de subiecții evaluării.

CHESTIONAR DE ETICĂ conform Legii 252/2023

Se completează obligatoriu de către subiecții evaluării.

Model completat de DECLARAȚIE pentru 5 ani conform Legii 252/2023

Completat cu date fictive.

DECLARAȚIE de avere și interese personale conform Legii 252/2023

Declarația conține lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și serviciul public.