Întrebări frecvente

Temenul de “vetting” vine din limba engleză și însemnă „verificare” sau “evaluare”. Pre-vetting, în condițiile Legii nr. 26 din 10.03.2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, este mecanismul de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și în organele specializate din subordinea lor.

Comisia Vetting efectuează trei tipuri de evaluări: vetting-ul Curții Supreme de Justiție (CSJ), pre-vetting-ul candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și în cele două colegii din subordinea CSM și vetting-ul unor categorii de judecători, așa cum este stipulat în Legea nr. 252/2023.
Prin urmare, subiecții evaluării în temeiul Legii 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție sunt:
- judecătorii Curții Supreme de Justiție în funcție, inclusiv cei suspendați din funcție;
- candidații la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție; Subiecții evaluării în temeiul Legii 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor:
- candidații la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)
- candidații la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor al CSM;
- candidații la funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor al CSM; Subiecții evaluării în temeiul Legii 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor:
- președinții și vicepreședinții judecătoriilor;
- judecătorii curților de apel;
- candidații la funcția de președinte, vicepreședinte și judecător al curților de apel.

Notă: Nu sunt supuși evaluării:
- judecătorii Curții Supreme de Justiție și candidații la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, care au promovat evaluarea integrității prevăzută de Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor;
- judecătorii care, în termen de 20 de zile de la notificarea privind inițierea evaluării, depun cerere de demisie.

În exercitarea mandatului, Comisia de evaluare are următoarele competențe:
- colectează, acumulează și verifică, prin mijloace neinterzise de lege, toate informațiile relevante pentru evaluare;
- accesează orice sistem informațional care conține informații relevante pentru realizarea mandatului acesteia, inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect);
- solicită informații de la subiectul evaluării;
- solicită și obține gratuit informații de la alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, inclusiv de la instituțiile financiare;
- audiază subiectul evaluării și alte persoane care dețin informații relevante pentru evaluare;
- efectuează evaluarea și aprobă rapoarte privind rezultatele evaluării.

Comisia de evaluare externă este independentă funcțional și decizional față de orice persoane fizice sau juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, inclusiv față de fracțiunile parlamentare și partenerii de dezvoltare, care au participat la desemnarea membrilor acesteia. În activitatea sa, Comisia de evaluare se conduce de Constituție, de legile și actele normative ce reglementează domeniile conexe activității sale.

IMPORTANT: Partenerii de dezvoltare nu pot da indicații Comisiei de evaluare sau secretariatului acesteia cu privire la aspectele ce țin de realizarea mandatului Comisiei de evaluare. Membrii Comisiei de evaluare și angajații secretariatului beneficiază de imunitate funcțională și nu pot fi trași la răspundere pentru opinia exprimată în exercitarea mandatului și a atribuțiilor.

Comisia de evaluare nu este autoritate publică în sensul prevederilor Codului administrativ. Activitatea Comisiei de evaluare nu este publică, cu excepțiile stabilite de prezenta lege și de regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare.