Informații generale

comisia vetting

Comisia Vetting

Comisia Vetting este constituită din 6 membri, numiți cu votul a 3/5 din deputații aleși, după cum urmează: 3 membri, cetățeni ai Republicii Moldova – la propunerea fracțiunilor parlamentare, cu respectarea reprezentării proporționale a majorității și a opoziției și 3 membri – la propunerea partenerilor de dezvoltare.

Comisia este condusă de un președinte, ales prin vot secret din rândul membrilor acesteia, cu votul majorității membrilor. În cazul absenței președintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate de un membru desemnat de președintele Comisiei de evaluare.

Comisia Vetting dispune de un Secretariat, care este o structură fără personalitate juridică. Secretariatul Comisiei de evaluare este independent de orice autoritate și instituție publică și funcționează exclusiv în vederea asistării Comisiei la realizarea competențelor acesteia. Modul de organizare și funcționare a Secretariatului și statele de personal ale acestuia sunt stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei.

Comisia de evaluare are următoarele competențe:

  1. colectează, acumulează și verifică, prin mijloace neinterzise de lege, toate informațiile relevante pentru evaluare;
  2. accesează orice sistem informațional care conține informații relevante pentru realizarea mandatului acesteia;
  3. solicită informații de la subiectul evaluării;
  4. solicită și obține gratuit informații de la alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, inclusiv de la instituțiile financiare;
  5. audiază subiectul evaluării și alte persoane care dețin informații relevante pentru evaluare;
  6. efectuează evaluarea și aprobă rapoarte privind rezultatele evaluării.

Comisia își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 65/2023, ale Legii 26/2022 și ale Legii 252/2023 și este guvernată de următoarele principii:

Excellence Icon - Lawyers X Webflow Template

Independența Comisiei de evaluare

Trust Icon - Lawyers X Webflow Template

Echitatea procedurii de evaluare

Integrity Icon - Lawyers X Webflow Template

Caracterul excepțional al evaluării

Accountability Icon - Lawyers X Webflow Template

Publicitatea actelor emise în procesul evaluării