Subiecți ai evaluării

Evaluați pe baza criteriilor de integritate financiară și etică stabilite de Legea nr. 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.

Nr.
Nume, Prenume
Funcția deținută
Raportul Comisiei
Hotărârea CSM
1
ADAM Vladimir
Procuror Anticorupție
2
BALMUȘ Svetlana
Membru CSP
3
BERZOI Ruslan
Avocat
4
BLEȘCEAGA Stella
Judecător
5
BOLOCAN Ludmila
Avocat
8
CAZACLIU Aurelia
Judecător
10
CHERPEC Mariana
Procuror, mun.Chișinău
11
CHIRTOACĂ Leonid
Avocat
13
CIOBANU Andrian
Judecător
14
CHIȘCA-DONEVA Tamara
Judecător CSJ în funcție
16
CREȚU Ion
Avocat
17
GRIBINCEA Vladislav
Director de program, CRJM
18
GUZUN Ion
Judecător CSJ în funcție
20
IONIȚĂ Diana
Inspector judiciar, CSM
21
LEALIN Iuri
Procuror
23
MACOVEI Artur
Avocat
24
MANOLI Grigore
Judecător, Judecătoria Chișinău
25
MARDARI Dumitru
Avocat, fost judecător CSJ
26
MIRON Aliona
Judecător CSJ în funcție
27
MUNTEANU Dorin
Judecător
29
OUȘ Ludmila
Avocat
30
PITIC Mariana
Judecător CSJ în funcție
31
PROCOPCIUC Stela
Judecătoare, Curtea de Apel Bălți
32
PUICA Viorica
Judecător
33
ROTARI Alexandru
Avocat
34
SLUSARENCO Svetlana
Director, Școală doctorală
35
STĂNILĂ Diana
Judecător
36
TEȚCU Ion
Procuror
37
ȚURCANU Anatolie
Judecător CSJ în funcție

Evaluați pe baza criteriilor de integritate financiară și etică stabilite de Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

Nr.
Nume, Prenume
Funcția deținută
Decizia Comisiei
Contestație CSJ
1
BĂIEȘU Sergiu
Șef al departamentului Drept privat de la Universitatea de Stat din Moldova
2
CIUCHITU Vitalie
Avocat
3
MINCIUNĂ Anatolie
Ex-judecător al Curții de Apel Chișinău
4
RUSU Ion
Avocat
5
TABUNCIC Tatiana
Membră a Consiliului de Integritate
6
STARCIUC Ștefan
Judecător, Curtea de Apel Comrat

Evaluați pe baza criteriilor de integritate financiară și etică stabilite de Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

Nr.
Nume, Prenume
Funcția deținută
Decizia Comisiei
Contestație CSJ
1
BEȘELEA Eugeniu
Judecător, Judecătoria Chișinău
2
CERBU Adrian
Judecător, Judecătoria Criuleni
3
GAVRILENCO Natalia
Lector
4
GROSU Stanislav
Judecător, Judecătoria Drochia, sediul Rîșcani
5
MÎRA Ghenadie
Judecător, Curtea de Apel Chișinău
6
PASCAL Mihaela
Juristă
7
PÎSLARIUC Vitalie
Judecător, Judecătoria Orhei
8
PĂUN Petru
Judecător, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
9
RACOVIȚĂ Dumitru
Judecător, Judecătoria Ungheni
10
SANDUȚA Evghenii
Avocat
11
SCHIBIN Vladislav
Judecător, Judecătoria Bălți
12
TALPA Ion
Judecător, președintele Curții de Apel Bălți
13
ZABULICA Ana
Șef Departament resurse umane, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Evaluați pe baza criteriilor de integritate financiară și etică stabilite de Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

Nr.
Nume, Prenume
Funcția deținută
Decizia Comisiei
Contestație CSJ
1
ARAMĂ Sofia
Judecătoare, Judecătoria Cimișlia
2
BURUIANĂ Ion
Avocat
3
RUSU Ion
Avocat
4
SCHIBIN Vladislav
Judecător, Judecătoria Bălți
5
TELEUCĂ Stelian
Judecător, Curtea de Apel Chișinău
6
BONDARENCO Natalia
Judecător, Curtea de Apel Cahul
7
CAZACICOV Andrei
Judecător, Judecătoria Edineț, sediul Briceni
8
PȘENIȚA Eugeniu
Judecător, Judecătoria Edineț
9
STRATULAT Valentina
Judecătoare, Judecătoria Ungheni
10
BAGRIN Lucia
Judecătoare, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani
11
POTÎNGA Lilia
Judecătoare, Judecătoria Ungheni
12
VASILACHE Serafim
Judecător, Judecătoria Chișinău

Evaluați pe baza criteriilor de integritate financiară și etică stabilite de Legea 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor.

Nr.
Nume, Prenume
Funcția deținută
Raportul Comisiei
Hotărârea CSM
1
ANTON Marina
Judecător
2
ARNĂUT Sergiu
Judecător
3
BUDĂI Nelea
Judecător
4
BĂBĂLĂU Denis
Judecător
5
BOSTAN Angela
Judecător
6
BRÎNZA Liubovi
Judecător
7
BULHAC Ion
Judecător
8
BRAGA Angela
Judecător
9
CECAN Silvia
Judecător
10
CERNAT Nina
Judecător
11
CHIROȘCA Igor
Judecător
12
CLIM Eugeniu
Judecător
13
COJOCARI Elena
Judecător
14
COJOCARU Olga
Judecător
15
COTOROBAI Vitalie
Judecător
16
DAGUȚA Sergiu
Judecător
17
DAȘCHEVICI Grigore
Judecător
18
DIACONU Mihail
Judecător
19
DULGHIERU Dorin
Judecător
20
DUTCA Ina
Judecător
21
GÎRBU Silvia
Judecător
22
IORGOV Steliana
Judecător
23
JUGANARI Marcel
Judecător
24
LÎSÎI Ghenadie
Judecător
25
MALÎI Ala
Judecător
26
MIHAILA Viorica
Judecător
27
MÂNĂSCURTĂ Igor
Judecător
28
MÎRA Ghenadie
Judecător
29
NEGRU Veronica
Judecător
30
PAHOPOL Anatolie
Judecător
31
PALANCIUC Ecaterina
Judecător
32
PANOV Ana
Judecător
33
PULBERE Ruxanda
Judecător
34
ROBU Oxana
Judecător
35
SECRIERU Ion
Judecător
36
SPOIALĂ Alexandru
Judecător
37
SÎRBU Victoria
Judecător
38
TALPĂ Boris
Judecător
39
TELEUCĂ Stelian
Judecător
40
ȚURCAN Ion
Judecător