Jumătate din judecătorii Curții de Apel Chișinău au ales să fie evaluați de Comisia Vetting

2024-05-03

Din cei 40 de judecători de la Curtea de Apel Chișinău, notificați despre începerea evaluării lor externe, 20 au depus la Comisia Vetting formularele completate de Declarație de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, Declarația privind lista persoanelor apropiate din sistemul judiciar, al procuraturii și din serviciul public, dar și Chestionarul de Etică.

La 11 aprilie 2024, Comisia Vetting a notificat judecătorii Curții de Apel Chișinău (CAC) privind începerea evaluării integrității lor financiare și etice conform prevederilor Legii 252/2023. Termenul prevăzut de lege pentru depunerea declarațiilor este de 20 de zile. Având în vedere că data de 1 mai a fost zi de odihnă, acest termen a expirat ieri, 2 mai. După procesarea corespondenței cu subiecții, Comisia anunță că intră în următoarea etapă a evaluării, cea a colectării de date, cu 20 din cei 40 de judecători CAC notificați.

În perioada care urmează, Comisia va colecta informații relevante pentru evaluare, având acces imediat la sistemele informaționale care conțin datele necesare pentru realizarea procesului de verificare și va solicita informații de la entități publice și private. De asemenea, Comisia poate primi și analiza informații transmise anonim care vizează subiecții sau alte persoane implicate în evaluare, cu condiția ca acestea să fie specifice, relevante și suficient de întemeiate pentru a fi verificate. În cadrul sesiunilor de întrebări și răspunsuri, subiecții evaluării sunt încurajați să ofere argumente pertinente pentru clarificarea aspectelor de integritate analizate de Comisie.

Subiecții evaluării vor fi examinați de Comisie în două complete formate din trei  membri, așa cum stabilește Legea 252/2023. Totodată, în procesul de evaluare, Comisia Vetting poate utiliza informațiile transmise de Comisia creată în baza Legii 26/2022, referitoare la selecția candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

Abonează-te pentru notificări.

Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.

Alte comunicate