Au fost aprobate regulile după care vor fi evaluați judecătorii curților de apel, președinții și vicepreședinții de instanțe și alți subiecți, conform Legii 252/2023

2024-03-29

Comisia Vetting informează că a modificat Regulamentul său de Organizare și Funcționare, pentru a reglementa procedura de evaluare a judecătorilor curților de apel, președinților și vicepreședinților judecătoriilor, inclusiv a celor care au asigurat interimatul acestor funcții pentru un termen mai mare de un an, dar și candidații care vor câștiga concursurile pentru funcțiile respective până la 31 decembrie 2025, conform Legii 252/2023.

Modificările aduse Regulamentului detaliază procedurile de evaluare și criteriile aplicate. Astfel, în evaluarea subiecților Legii 252/2023, vor fi stabilite două complete de evaluare formate din trei membri, reprezentând ambele categorii de membri: naționali și internaționali. Un complet va fi condus de Președintele Comisiei, iar celălalt de Vicepreședinte.

Dosarele de evaluare vor fi repartizate în mod aleatoriu completelor de evaluare. În cazul recuzării unui membru al completului, dosarul va fi distribuit celuilalt complet. De asemenea, Regulamentul modificat abordează aspecte legate de recuzare și criteriile de evaluare privind integritatea etică și financiară a subiecților. Pentru a asigura transparența și corectitudinea procesului, au fost stabilite proceduri clare pentru inițierea evaluării, colectarea informațiilor relevante și organizarea audierilor publice, cu asigurarea respectării dreptului la apărare de către subiecți și asigurarea măsurilor pentru protejarea informațiilor confidențiale, care se impun.

Aceste modificări la Regulament reflectă angajamentul Comisiei Vetting de a asigura conformitatea activității sale cu legislația în vigoare, normele subordonate legii și principiile fundamentale ale statului de drept.

Regulamentul actualizat a fost publicat, în limbile română și engleză, pe pagina web a Comisiei www.vetttingmd.eu. O copie a Regulamentului va fi transmis subiecților, în scopul informării lor prealabile despre procedura de evaluare.

Abonează-te pentru notificări.

Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.

Alte comunicate