Comisia Vetting a prezentat Parlamentului primul său Raport de activitate

2024-04-01

În conformitate cu prevederile articolului 5 alin. (3) din Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative, Comisia Vetting prezintă rapoarte anuale Parlamentului până la 31 martie a fiecărui an. În primul său Raport de activitate, perioada de raportare este 15 iunie 2023, data constituirii Comisiei Vetting, și 31 martie 2024, respectiv.

Raportul reflectă activitățile desfășurate de Comisie în baza a trei legi care reglementează: vetting-ul Curții Supreme de Justiție (CSJ), pre-vetting-ul candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), înscriși în concurs după 1 septembrie 2023, și în cele două colegii din cadrul CSM și vetting-ul judecătorilor Curților de Apel, președinților și vicepreședinților de judecătorii, precum și candidaților la aceste funcții până la 31 decembrie 2025.

Activitatea pe baza Legii 65/2023

Inițial, Comisia Vetting a fost mandatată, în baza Legii nr.65/2023, să evalueze judecătorii în funcție ai Curții Supreme de Justiție și candidații la funcția de judecător al CSJ, altfel spus 37 de subiecți ai evaluării la CSJ. Din aceștia, în proces de examinare au rămas 8. În privința lor, urmează să fie organizate audieri. De asemenea, CSM a finalizat examinarea a 10 din cele 12 rapoarte prezentate de Comisie și le-a acceptat pe toate, 8 fiind cu propunere de promovare și 2 cu propunere de nepromovare.

Activitatea pe baza Legii 26/2022

Legea 26/2022, privind Pre-Vettingul, a mandatat Comisia să evalueze candidații pentru diverse poziții în cadrul CSM, înscriși în concurs după 1 septembrie 2023. Prin urmare,  în proces de evaluare sunt 31 de judecători și reprezentanți ai altor profesii juridice, candidați în CSM, Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor și Colegiul disciplinar al judecătorilor. Din cei 31 de candidați, la audieri au participat 7, iar deciziile în privința lor sunt în proces de elaborare.

Activitatea pe baza Legii 252/2023

În temeiul acestei legi, Comisia urmează să evalueze judecătorii curților de apel și președinții și vicepreședinții instanțelor de judecată, precum și candidații la aceste funcții. Comisia a adoptat modificări la Regulamentul său de organizare și funcționare, în scopul desfășurării evaluării acestei categorii de subiecți. Totodată, a solicitat de la CSM listele judecătorilor și candidaților la funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Evaluarea lor începe în aprilie.

În Raportul Comisiei Vetting către Parlament, sunt descrise și provocările cu care s-a confruntat Comisia în desfășurarea evaluării, inclusiv obținerea informațiilor cu întârziere și dificultăți în identificarea potențialelor conflicte de interese.

Abonează-te pentru notificări.

Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.

Alte comunicate