Vetting CSJ: Comisia Vetting a transmis CSM-ului primele rapoarte de evaluare

2023-12-27

Comisia Vetting a finalizat evaluarea în privința Alionei MIRON, judecătoare în funcție la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), și în privința candidaților pentru funcția de judecător CSJ, Sergiu BRIGAI și Viorica PUICA, și propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca cei trei subiecți să promoveze evaluarea externă.

Rapoartele cu privire la evaluare, cu faptele relevante și motivele care au stat la baza concluziei membrilor Comisiei, dar și toate materialele aferente evaluării, au fost transmise subiecților și CSM-ului, după cum prevede Legea 65/2023 și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei.

CSM urmează să examineze în ședință publică dosarele de evaluare recepționate de la Comisie și rezultatele evaluării. Prin hotărâre motivată, CSM poate accepta sau respinge rapoartele de evaluare. De asemenea, CSM poate dispune, o singură dată, reluarea evaluării, dacă va constata circumstanțe de fapt sau erori procedurale, care ar fi putut duce la un alt rezultat al evaluării.

Comisia Vetting va publica rapoartele sale de evaluare pe pagina web www.vettingmd.eu în termen de 3 zile de la adobtarea de către CSM a hotărârilor motivate, cu respectarea măsurilor de precauție legate de protecța vieții private a subiecților și a altor persoane vizate în proces.

Context

Aliona MIRON, Sergiu BRIGAI și Viorica PUICA au fost evaluați de Comisia Vetting în temeiul prevederilor Legii 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Evaluarea presupune verificarea detaliată a integrității lor financiare și etice. Pentru evaluarea integrității etice, perioada de analiză este de până la 10 ani. Comisia verifică dacă subiectul a admis în activitatea sa profesională comportamente arbitrare sau conflicte de interese incompatibile cu funcția deținută.

Pentru evaluarea integrității financiare, perioada de analiză este de pâna la 12 ani. Comisia verifică respectarea de către subiect a regimului fiscal și cel juridic de declarare a averii și intereselor personale, modul de dobândire a bunurilor aflate în proprietate sau posesie, precum și cheltuielile legate de întreținerea bunurilor respective și sursele de venit.

Abonează-te pentru notificări.

Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.

Alte comunicate