Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei Vetting a fost modificat

2023-10-09

Comisia Vetting informează că a adoptat câteva modificări la Regulamentul său de Organizare și Funcționare. Amendamentele au fost concepute ca să asigure transparență și corectitudine în procesul de evaluare, așa cum stabilește mandatul Comisiei. Copia Regulamentului modificat a fost transmisă spre informare judecătorilor și candidaților la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, care la moment sunt evaluați de Comisia Vetting. Totodată, documentul amendat a fost publicat, în limbile română și engleză, pe site-ul Comisiei: https://www.vettingmd.eu/ro/vetting/regulamente-interne

Comisia Vetting a operat modificări, după cum urmează:

·       Referitor la procedura de recuzare, Regulamentul clarifică în Articolul 10, alin. (4) că, Comisia va respinge cererile care nu îndeplinesc cerințele procedurale ale Regulamentului sau care solicită recuzarea simultană a tuturor membrilor. Totodată, membrii Comisiei care sunt recuzați nu participă la vot.

·       În ceea ce privește criteriile de evaluare, în Articolul 11, alin. (3) se menționează că averea nejustificată va fi calculată în baza a 20 salarii medii pe economie în cuantumul determinat de Guvern pentru anul 2023.

·       La capitolul utilizarea informațiilor provenite din surse anonime, în Articolul 19, alin. (5) din Regulament, se adoptă un limbaj în conformitate cu prevederile Legii 252/2023.

·       Cu referire la drepturile persoanei evaluate în cadrul audierii publice, aceasta va avea dreptul de a nu se autoincrimina pentru săvârșirea unei infracțiuni sau contravenții, conform Articolului 22, alin. (8).

Cu scop de informare, pe pagina web puteți găsi și versiunea „cu modificări” care ilustrează amendamentele (altele decât stilistice) efectuate în privința Regulamentului adoptat la 11 iulie 2023.

Abonează-te pentru notificări.

Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.

Alte comunicate