Începe evaluarea candidaților la funcții în cele două Colegii specializate ale CSM și a candidaților non-judecători la funcțiile vacante în CSM

2023-12-07

Comisia Vetting începe evaluarea candidaților non-judecători propuși de Parlament pentru funcțiile vacante în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și candidaților la funcții în cele două colegii ale CSM: Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor și Colegiul disciplinar al judecătorilor. Cinci candidați non-judecători la CSM, înscriși în concurs după 1 septembrie 2023, și 12 candidați la funcții în Colegiile specializate ale CSM au fost notificați cu privire la inițierea procedurii de evaluare.

Comisia a transmis subiecților evaluării formularele Declarației de avere și interese personale, care conține lista persoanelor apropiate din sistemul judiciar, al procuraturii și din serviciul public, și formularul Chestionarului de Etică. Declarația urmează a fi completată cu informațiile relevante și prezentată Comisiei în termen de 7 zile din data recepționării notificării, în timp ce Chestionarul va fi completat voluntar. Declarația de avere și interese personale este un document care va include veniturile subiecților pentru ultimii 5 ani, așa cum prevede art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

Dacă candidații nu au fost anterior subiecți ai declarării averilor și intereselor personale, conform Legii nr. 133/2016, aceștia urmează să completeze declarații de avere și interese personale pentru fiecare din ultimii cinci ani (perioada 2018 – 2022) pentru care nu a fost depusă o declarație anuală. Prin depunerea declarațiilor, subiecții confirmă responsabilitatea privind veridicitatea și plenitudinea datelor prezentate.

După primirea documentelor, Comisia Vetting va efectua o analiză detaliată a veniturilor și proprietăților subiecților și ale familiilor acestora. Evaluarea se va baza pe analiza extinsă a datelor relevante colectate din sistemele informaționale publice, de la autorități și din comunicările ulterioare cu subiecții. Este important de subliniat că, conform prevederilor articolului 9, alineatul (2) din Legea nr. 26/2022, neprezentarea în termen declarațiilor, constituie temei pentru constatarea de către Comisie a nepromovarii evaluării de către subiect.

·        Lista subiecților evaluării.

Notă: Printre dosarele candidaților la CSM care au fost depuse la concurs în cadrul Parlamentului se numără trei persoane care au promovat evaluarea Comisiei Pre-Vetting. Acestea nu au fost transmise Comisiei Vetting și nu vor fi evaluate repetat. Totodată, printre candidații la CSM și Colegiile CSM sunt subiecți care au aplicat pentru mai mai multe funcții concomitent.

Abonează-te pentru notificări.

Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.

Alte comunicate