START vetting pentru judecătorii în funcție ai Curții Supreme de Justiție

2023-07-27

START vetting pentru judecătorii în funcție ai Curții Supreme de Justiție

Comisia independentă de evaluarea externă a integrității judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (în continuare Comisia Vetting) informează că a inițiat procesul de evaluare în privința celor cinci judecători în funcție ai Curții Supreme de Justiție (CSJ), după cum urmează:

·       Tamara Chișca-Doneva

·       Ion Guzun

·       Aliona Miron

·       Mariana Pitic

·       Anatolie Țurcan

Comisia Vetting a notificat fiecare din cei cinci judecători despre inițierea procedurii de evaluare și a solicitat magistraților să depună declarația de avere și interese personale, cu datele actualizate pentru ultimii 5 ani care să includă și cheltuielile din perioada respectivă, Chestionarul de Etică, dar și declarația privind lista persoanelor apropiate, care activează sau au activat în ultimii 5 ani în sistemul judecătoresc, al procuraturii și în serviciul public. Aceste documente urmează a fi transmise Comisiei în termenii stabiliți de lege, nu mai târziu de 20 zile din data solicitării.

Ulterior transmiterii, Comisia va examina declarațiile completate și chestionarul de etică, precum și va efectua investigații suplimentare și, eventual, audieri, pentru a întocmi un raport motivat care să reflecte concluzia Comisiei dacă un judecător întrunește sau nu criteriile de integritate financiară și etică, prevăzute de Legea nr. 65/2023. Raportul va conține propunerea privind promovarea sau nepromovarea evaluării de către judecător și va fi transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Lipsa unei justificări rezonabile pentru refuzul de a prezenta sau neprezentarea în termen a declarațiilor ori a chestionarului de etică reprezintă temei pentru constatarea de către Comisie a nepromovării evaluării, potrivit Legii nr. 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Judecătorii care depun o cerere de demisie în termen de 20 de zile de la notificarea privind inițierea evaluării nu vor fi supușiprocesului de evaluare.

Amintim că, Comisia Vetting a fost instituită de Parlament, prin Legea nr. 65 din 30.03.2023. Șase membri ai Comisiei de evaluare au fost desemnați de plenul Parlamentului cu votul a 3/5 din numărul deputaților aleși, pe 15 iunie curent. Trei membri, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost propuși de fracțiunile parlamentare, ținându-se cont de reprezentarea proporțională a majorității și a opoziției parlamentare, iar alți trei membri au fost recomandați de partenerii internaționali de dezvoltare ce oferă asistență tehnică Republicii Moldova.

Abonează-te pentru notificări.

Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.

Alte comunicate