Președintele interimar al Curții de Apel Chișinău, Ghenadie Mîra, este invitat de Comisia Vetting la audiere

2024-03-12

Comisia Vetting a trimis notificarea cu privire la audiere președintelui interimar al Curții de Apel Chișinau, judecătorul Ghenadie Mîra, care este evaluat în calitate de candidat la funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluare a judecătorilor al Consiliului Superior al Magistraturii. În notificare, Comisia i-a comunicat candidatului dubiile care urmeaza a fi abordate în cadrul interviului.

Candidatul Mîra are la dispoziție cel mult 3 zile de la primirea notificării pentru a confirma participarea și, dacă consideră necesar, poate solicita ca anumite părți ale audierii să se desfășoare în ședință închisă. Acesta poate, de asemena, solicita accesul la dosar de evaluare printr-o scrisoare electronică adresată Secretariatului Comisiei cu cel puțin 7 zile înainte de ziua stabilită pentru audiere.

În cazul refuzului candidatului de a participa la audiere, Comisia își va finaliza evaluarea pe baza informațiilor colectate din diferite surse, inclusiv cele deschise, și din comunicarea avută cu subiectul pe parcursul procesului de evaluare.

Abonează-te pentru notificări.

Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.

Alte comunicate