Comisia Vetting și-a modificat Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru a reglementa evaluarea candidaților

2023-12-01

Comisia Vetting informează că a operat modificări la Regulamentul său de Organizare și Funcționare, pentru a reglementa procedura de evaluare a categoriilor de subiecți prevăzute în Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la  funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Acești subiecți sunt candidații la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care au depus cerere după 1 septembrie 2023, și candidații la funcții în Colegiile CSM: Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor și Colegiul disciplinar al judecătorilor, indiferent de data depunerii cererii. Amendamentele aduc, de asemenea, alte modificări minore de conformitate sau de clarificare a normelor în general.

Actualizarea constă în introducerea în Regulament a unei noi secțiuni care detaliază criteriile de evaluare pe care Comisia le va utiliza în procesul de verificare a integrității financiare și etice a subiecților menționați supra. În principal, la aprecierea faptului dacă averea dobândită de subiect în ultimii 15 ani corespunde veniturilor declarate, Comisia va utiliza metoda de calcul a averii nejustificate definită în anexa la Regulament. Pentru a stabili dacă subiectul a respectat regulile de etică și conduită profesională, Comisia se va ghida de normele și regimul juridic în vigoare la momentul comportamentului în cauză.  

În Regulament se mai menționează că, la evaluarea conformității cu criteriul de integritate etică, Comisia poate lua în considerare gravitatea, contextul și caracterul premeditat al oricărui incident de integritate etică. Totodată, informațiile considerate secret de stat și nedesecretizate nu vor fi utilizate în procesul de evaluare. Pe de altă parte, Comisia poate lua în considerare cooperarea sau lipsa de cooperare a subiectului în timpul procesului de evaluare.

Regulamentul actualizat a fost publicat, în limbile română și engleză, pe pagina web a Comisiei: Regulamente Interne (vettingmd.eu). Totodată, în scopul infomarii prelabile, Comisia a transmis subiecților evaluării Regulamentul cu modificări. Comisia Vetting anticipează că va iniția evaluarea acestor categorii de subiecți în următoarele săptămâni. Este vorba despre 5 candidați non-judecători la funcția de membru CSM și 12 candidați la funcții în cele două colegii ale CSM.

Abonează-te pentru notificări.

Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.

Alte comunicate